Huisartsengroep Bredero

Inzien van uw medische gegevens (PGO)

Uw medische gegevens van de huisarts zelf bekijken. Hoe doet u dat?

 

U kunt, op zijn vroegst vanaf najaar 2021, online (via internet) gegevens uit uw persoonlijke medisch dossier bekijken. U kunt in het computersysteem van de huisarts kijken via een beveiligde app, een 'persoonlijke gezondheidsomgeving' (PGO).

 

 • Een PGO is een beveiligde app waarin u uw medische gegevens kunt bekijken van verschillende zorgverleners: huisarts, het ziekenhuis, de apotheek en bijvoorbeeld de fysiotherapeut.
 • In een PGO staan al uw medische gegevens bij elkaar. Dat geeft overzicht.
 • U kunt zelf gegevens toevoegen, zoals uw bloeddruk en medicijnen die u bij de drogist koopt.
 • U kunt zelf bepalen met welke zorgverlener u uw gegevens deelt.
 • U kunt zelf een PGO kiezen. Er zijn verschillende PGO’s. Let bij de keuze op wat u handig en nuttig vindt.

 • Let op of de PGO veilig is: uw informatie mag bijvoorbeeld niet op andere plekken terechtkomen. Kies een PGO met het MedMij-label. Dit is een soort keurmerk voor het veilig uitwisselen van informatie tussen u en uw zorgverleners. 

 

Diverse medische gegevens van de huisarts kunt u bekijken, bijvoorbeeld:

 • de adviezen van de huisarts
 • de uitslag van onderzoeken
 • medicijnen waar u allergisch voor bent
 • een brief voor het ziekenhuis
 • de lijst met uw medicijnen

 

U kunt online dus niet het hele medische dossier van de huisarts bekijken. Er staat heel veel informatie in uw dossier. Huisartsen en patiënten (Patiëntenfederatie Nederland) hebben daarom samen afspraken gemaakt over wat u zelf online kunt bekijken.

U houdt natuurlijk het recht om ál uw medische gegevens in te zien. Dat kan nog steeds samen met de huisarts op de praktijk of via een (digitale) kopie van uw dossier.

Hoe zit het met veiligheid en privacy bij online gegevens van de huisarts bekijken?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Alleen u en de medewerkers van de huisartsenpraktijk (huisarts, assistente en praktijkondersteuner) mogen en kunnen ze bekijken. Andere zorgverleners, zoals specialisten in het ziekenhuis, kunnen dus niet in uw medische gegevens van de huisarts kijken. Uw medische gegevens staan op een veilige plek. Uw huisarts moet inloggen om erbij te kunnen. Als u zelf online in uw medische gegevens wilt kijken, moet u ook inloggen. Vaak is dit met uw DigiD.

 

Let op! Soms vragen bedrijven of instanties om uw medische gegevens. Bijvoorbeeld uw werk, de verzekering of de gemeente. Wees daar heel voorzichtig mee. U bent nooit verplicht uw medische gegevens te geven. Geef die dus niet zomaar aan anderen. Bespreek het altijd eerst met uw huisarts.

 

Meer informatie over inzage in uw dossier kunt u lezen op

 

https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

 

Op https://www.medmij.nl/pgo vindt u meer informatie over PGO’s, onder andere een demo waarop u kunt zien hoe een PGO kan werken.