Huisartsengroep Bredero

Oogheelkundig onderzoek

Binnen onze huisartsengroep is er 1 arts vakkundig in het oogheelkundig onderzoek, dokter van Breemen is hierin gespecialiseerd.

 

Zo wordt onderzoek gedaan met de zogenaamde spleetlamp. Daarbij kunnen niet alleen uitwendige afwijkingen aan het oog gediagnostiseerd worden, maar ook aandoeningen als staar, hoge oogboldruk (glaucoom) en netvliesafwijkingen bij bijvoorbeeld diabetes.

 

Uw huisarts kan bepalen of een dergelijk onderzoek voor u zinvol is.

Soms is het noodzakelijk om voor het onderzoek de pupil te verwijden met oogdruppels.

 

Als u oogdruppels krijgt kunt u gedurende een aantal uren niet scherp zien en dan is autorijden door u zelf niet mogelijk.

 

Uw huisarts kan u vertellen of uw ogen gedruppeld moeten gaan worden.