Huisartsengroep Bredero

Praktijkondersteuner GGZ

Bij de begeleiding van patiënten met geestelijke of emotionele klachten wordt uw huisarts ondersteund door een praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ).

 

De POH-GGZ is in het bezit van de juiste kennis om u snel en binnen uw eigen huisartsenpraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele problemen.

 

In het eerste gesprek brengt onze POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. De POH-GGZ adviseert u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH-GGZ zelf. Daarnaast begeleidt de POH-GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

 

Alle gesprekken met de POH-GGZ zijn vertrouwelijk. Als u doorverwezen wordt naar een andere hulpverlener kan het zijn dat deze vraagt om meer gegevens en informatie. De POH-GGZ stuurt dit alleen door met uw toestemming.

De POH-GGZ kan u helpen bij:

 

- spanningsklachten

- somberheidsklachten

- angstklachten

- relatieproblematiek

- werkstress

- verhelderen van problemen

- het geven van advies over behandeling en verwijzing

- kortdurende ondersteuning in de huisartsenpraktijk

- nazorg na behandeling in de GGZ

 

In onze praktijk zijn werkzaam Ivanka Obi, Vera Bruins. Michelle Peters i.o.