Huisartsengroep Bredero

Tarieven

Wij hanteren de standaardtarieven van de Landelijke Huisartsenvereniging.

 

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummer of verandering van verzekering of verzekeringsnummer, zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de assistentes.

 

Wegblijftarief

Met ingang van 1 april 2014 hanteren we op het gehele gezondheidscentrum een wegblijftarief. Uiteraard conform onze richtlijnen.

 

De reden hiervoor is, dat het aantal patiënten dat zonder afmelden niet op een afspraak verschijnt, sterk is toegenomen. Dit betekent dat er op dat moment ook geen plaats is voor andere patiënten, hetgeen erg vervelend is. Bovendien wordt er in sommige gevallen extra tijd gereserveerd ( denk aan het afnemen van een longfunctie of een chirurgische ingreep).

 

Afhankelijk van de gereserveerde tijd zal dit wegbijftarief 15  dan wel 25 euro bedragen; dit dient u zelf te betalen; uw ziektekostenverzekeraar zal dit niet vergoeden.

 

Bezwaar?

Uiteraard kan het zijn dat er een bijzondere reden was waarom u niet op het geplande tijdstip kon verschijnen. U kunt ons hiervoor informeren, bij voorkeur telefonisch via 076-5204848.

 

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze maatregel.

Tarieven Huisartsenzorg

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Het wordt niet alleen volledig vergoed, maar het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Indien echter gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals laboratorium- of pathologisch onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar. Hier valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek onder, maar ook het nakijken van een stukje huid. Zie ook onderstaande informatie over overige medische zorg.

 

Niets is zo variabel als tarieven in de gezondheidszorg. Voor ons als huisarts is niet bij te houden welke verrichtingen; medicijnen of hulpmiddelen wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden. Dit is namelijk verschillend per verrichting; medicijn; hulpmiddel, maar ook per ziektekostenverzekeraar en de door u afgesloten polis. Op de website van het SHL kunt u de landelijke maximum tarieven vinden van laboratorium tarieven en tarieven eerste lijnsdiagnostiek.

 

Indien u vragen heeft over de vergoedingen van 'overige' medische zorg dan kunt u zich daarom het beste wenden tot uw ziektekostenverzekeraar of de behandelaar of de leverancier van het zorgproduct.