Huisartsengroep Bredero

Klachtenregeling

Hoewel wij gezamenlijk proberen u goede zorg te leveren, kan het echter voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent of een minder prettige ervaring heeft gehad; maak dat dan gerust aan ons kenbaar.

Er kan u altijd een gesprek aangeboden worden met de betrokken persoon; of dit nu de arts, een assistente of een praktijkondersteuner betreft.

Wij proberen u in eerste instantie aan te horen, eventueel uitleg te geven of samen naar een verbetering of oplossing te zoeken.

 

Wij hopen uitaard dat dit voldoende zal zijn, echter als dit niet naar uw tevredenheid is, kunt u via een formulier (verkrijgbaar aan de balie) uw onvrede verder aan ons kenbaar maken.

Dit formulier gaat dan z.s.m. naar onze locatiemanager; zij zal contact met u opnemen (telefonisch of schriftelijk) over de verdere gang van zaken, wij hopen dan samen met u tot een oplossing te komen.

 

Mocht u echter toch vervolgstappen willen ondernemen dan bestaat de mogelijkheid advies in te winnen bij een (onafhankelijke) regionale klachtenfunctionaris via Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl). De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met u en de huisarts tot een bevredigende oplossing te komen.

Als deze bemiddeling niet gelukt is kunt u, eventueel met ondersteuning van de klachtenfunctionaris, de klacht schriftelijk formuleren en indienen bij onze praktijk. Er volgt dan een uitgebreider onderzoek door de klachtenfunctionaris waarvan beide partijen op de hoogte worden gesteld.

 

Als laatste kan de Geschillencommissie Huisartsenzorg zich buigen over klachten die niet door bemiddeling van de klachtenfunctionaris zijn opgelost.