Huisartsengroep Bredero

Praktijkondersteuners Somatiek

In onze praktijk zijn meerdere praktijkondersteuners werkzaam. Zij nemen een aantal inhoudelijke taken over van de huisarts. Met name in de begeleiding van chronische patiënten die vaak meer aandacht en zorg nodig hebben, tevens ondersteunen zij de zorg rondom ouderen. Regelmatig vindt hierbij overleg plaats met de eigen huisarts. Zo wordt onze zorg voor deze patiënten beter.

 

De praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur voor mensen met  onder andere diabetes en COPD.  Ze verrichten longfunctieonderzoek en geven uitleg over hoe bepaalde medicijnen moeten worden ingenomen. Verder helpen ze met het stoppen met roken en doen ze onderzoek van de bloedvaten aan de benen. Ze kijken daarbij ook naar het risico op hart- en vaatziekten.

 

Onze praktijkondersteuners werken volgens afspraken (protocollen) die door het Nederlandse Huisartsen Genootschap zijn opgesteld. Ze volgen meerdere malen per jaar speciale cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Uit onderzoek is gebleken dat de praktijkondersteuners de kwaliteit van huisartsenzorg verbeteren. Ook onze praktijk scoort op meerdere tevoren vastgelegde, en later gecontroleerde punten in de diabetes, Copd- en astmazorg goed, en dus zijn we trots op onze zogenaamde A-status.

 

 

Verwijzing naar de praktijkondersteuner gebeurt altijd door de huisarts; via de praktijkassistente wordt dan een eerste afspraak gemaakt.

 

Momenteel werken de volgende praktijkondersteuners bij Huisartsengroep Bredero:

 

Charlotte Ammerlaan
Annemarie Veenenbos
Dianne Schröder